Justina Milašiūtė

Žmogiškieji ištekliai, rinkodara, komunikacija ir administravimas

Kai kurie iš mano kolegų